TẤT CẢ DO TRỜI

TẤT CẢ DO TRỜI

Người xưa nói “ Tất cả là do Trời” quả là đúng vậy. Trời không tạo ra thế giới vật chất thời con người lấy gì mà xây dựng xã hội, lấy gì xây dựng lên cuộc sống. Trời không tạo lên các Tầng Trời châu báu, thời con người lấy gì để tạo lên các cõi nước Thiên Đàng Cực Lạc. Trời không tạo ra Thần Lực con người lấy đâu ra điện để mà dùng. Trời không tạo ra Đất, Nước, Gió, Lửa. Thời con người lấy đâu tạo ra máy móc để phục vụ cho con người. Trời không tạo ra ngũ cốc thời con người lấy đâu ra lai tạo giống đạt năng xuất cao. Nói cho cùng Trời tạo ra Bột cho con người làm bánh muốn làm kiểu bánh gì thời làm. Trời tạo ra Thần Lực con người muốn dùng kiểu nào thời dùng. Trời tạo ra không khí con người muốn áp dụng theo kiểu nào thời áp dụng.
– Nói chung Trời có công khai tạo, con người có công sáng tác làm ra sản phẩm. Trời có công tạo ra ngọc ngà châu báu, con người có công dùng châu báu xây dựng lên cảnh giới Thiên Đàng Cực Lạc theo ý muốn của người. Hiểu được như thế mới gọi là thông. Nên lúc nào cũng Tôn Kính Trời. Thường được Trời che chở phù hộ.
– Thật ra chúng Ta chưa ra khỏi Càn Khôn vũ trụ, luôn bị Càn Khôn làm hại. Nếu không có Trời che chở cứu giúp thời con người cũng như vạn vật khó mà tồn tại. Sự chấp trước cho là mình thế nầy, thế nọ, thế kia. Xem thường Trời xem thường Cội Nguồn. Anh Hùng lạc Cội bị Càn Khôn vùi dập trong biển khổ.
– Thật ra Cha Trời đã dạy chúng Ta khắp mọi nơi. Tất cả đều là Thầy của Ta.
Ví Dụ: Không có Chế Độ nào là Muôn Năm. Chỉ có Quốc Tổ là Muôn Năm. Con Rồng Cháu Tiên là Muôn Năm. Cũng như không có mùa nào là trụ mãi chỉ có Tuần Hoàn là trụ mãi. Lá già phải rụng lá non mọc ra thay thế. Dân là Nước tuy ở dưới thấp, nhưng hóa thành Mây thời không ai cao hơn nước.
– Cũng như Dân tuy là thấp, nhưng dân biết trở về Cội Nguồn trở thành Dân Tộc Thần, Thánh. Có Trí Thức giác ngộ cao biến hóa thành Mây, thời không một Chế Độ Độc Tài, Độc Trị nào cai trị được nữa. Chỉ có Hiến Pháp. Luật Pháp. Đạo Pháp cai trị Họ mà thôi.
– Khi Nhân Loại tiến hóa đến Nhân Quyền Dân Chủ. Cao hơn nữa là Thiên Quyền Nhân chủ, thời chỉ có Đạo Trời chính là Thiên Luật Vũ Trụ mới cai trị được Nhân Loại con người, những Giáo Điều Tôn Giáo, Đạo Giáo lùi xa về quá khứ. Thay thế vào đó là Văn Minh Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc.
– Quy Luật phát triển không cho phép con người lùi lại. Mà phải luôn tiến về phía trước. Đi đến kết thúc của một chu kỳ tiến hóa. Sự chấp trước thế nầy, thế kia, không tuân thủ theo chu kỳ Định Luật Vũ Trụ, sẽ bị Định Luật Vũ Trụ đào thải. Ra khỏi Định Luật tiến hóa, lùi về quá khứ đi theo Định Luật chu kỳ mới.
– Như vậy Trời dạy Ta khắp nơi khắp chốn chỗ nào cũng có. Ví như Âm là Tối, Dương là Sáng. Ác là Âm. Thiện là Dương. Vì vậy hành Thiện đương nhiên siêu sanh về các Tầng Trời. Hành Ác đương nhiêu sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Như một định luật hiển nhiên.
– Pháp Thân Cha Trời là chân như lý thể bất biến. Cùng khắp hư không vũ trụ. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nương theo Pháp Thân Cha Trời thị hiện Thần Thông. Phổ Độ Chúng Sanh thành tựu “Báo Thân”.
“Báo thân” là cái gì? Là thành quả phước Báo. Nhờ vào những Định Luật Vũ Trụ mà thành. Gọi đó là Quả Phật. Quả Thánh, Quả Tiên, Quả Thần, Quả Chúa. Cũng như 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp trang nghiêm.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s