MỈM CƯỜI TRONG CUỘC SỐNG

MỈM CƯỜI TRONG CUỘC SỐNG

Sống về Nguồn, mỉm cười trong cuộc sống
Sống tuy nghèo, nhưng vẫn thấy an vui
Sống hiên ngang, với cuộc đời trung hiếu
Giữa dòng đời, vạn biến vẫn như không
Sống vì Dân, sống như Thần như Thánh
Sống như cây, còn Gốc mãi xanh tươi
Nhân đã tốt, thời ngày mai càng sáng
Không vườn hoa, thời vẫn thấy mùa xuân
Đời lặng lẽ, như hương tình bát ngát
Tháng cùng năm, hương đức mãi lan xa
Cảnh trần gian, có đâu là quyến luyến
Kiếp con người, thoáng chốc cũng đi qua
Sống về Nguồn, mỉm cười trong cuộc sống
Mãn kiếp trần, Ta về đến Trời Cha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s