LỢI DANH THÀNH ĐẠT CỦA NHỮNG NGƯỜI GIÁC NGỘ

LỢI DANH THÀNH ĐẠT
CỦA NHỮNG NGƯỜI GIÁC NGỘ

Trên cõi đời nầy, đôi khi chúng Ta là những người thành đạt, địa vị cấp cao, giàu sang phú quý. Nói gì ai cũng nghe, muốn gì được nấy, theo tiêu chuẫn cấp cao ở đời.
– Nhưng chúng Ta có nghĩ đến những gì mình làm là trái với Thiên Ý phạm Thiên Luật vũ trụ. Liệu chúng Ta có giữ được địa vị công danh, giàu có, muốn gì được nấy đó không ? Hay chỉ là tới đâu hay tới đó.
– Thật ra mà nói, phạm Thiên Ý có nghĩa là: Sẽ bị Thiên Ý luân chuyển, từ phúc chuyển sang họa. Tất cả những gì Ta có chỉ là bọt nước chỉ là khói mây.
– Sự đầy đủ danh lợi quyền thế mà nghịch Thiên, thời coi như không tồn tại lâu được, người Ta thường nói Thuận Thiên Dã Tồn, Nghịch Thiên Dã Vong. Của phi nghĩa có bền lâu vì tai ương sẽ ập đến, tài mưu mô tranh danh đoạt lợi chữ tài liền với chữ tai một vòng.
– Chúng Ta nên cân nhắc, cái giàu trên con đường chân chính, truyền bá kiến thức, làm ra của cải vật chất phục vụ lợi ích cho con người, đương nhiên phải có cái lợi về mình đi đến sự giàu sang, cái giàu cái sang ấy mới bền lâu.
– Có Quyền uy nhờ trên công trạng khó nhọc. Vì xã hội, vì cuộc sống, vì non sông đất nước, vì Ông Cha, vì Cội vì Nguồn. Làm cho Dân Giàu Nước Mạnh. Tự Do, Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng, Thái Bình An Lạc. Trở thành người. Tiêu chuẩn cấp cao thành đạt ở đời. Tất cả việc làm trên thuận Lòng Trời, dưới được lòng Dân. Địa vị giàu sang bền lâu, nói gì ai cũng nghe, muốn gì được nấy.
– Chúng Ta đã gieo nhân chân chính, thời đương nhiên chúng Ta sẽ gặt quả phúc lành, chúng Ta vì Nhân Loại. Nhân Loại sẽ vì chúng Ta. Chúng Ta không cầu danh lợi, mà danh lợi cũng tự đến. Chúng Ta không muốn cao sang, nhưng sự cao sang quyền uy mãi đến với chúng Ta, hương đạo hương đức lan xa, ai nghe đến danh cũng yêu mến. Con đường danh lợi, cũng như quyền uy của những người giác ngộ là thế. Mãn trần hồn được về trời, sống trên quê hương châu báu, vĩnh hằng tự tại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s