KHÔN DẠI. DẠI KHÔN

KHÔN DẠI. DẠI KHÔN

Tỉnh ra Ta lại về Nguồn
Kinh thơ bầu bạn thế mà rất vui
Sanh ra từ chốn quê hương
Lớn lên đi khắp nước non sông hồ
Ai đi tìm bạc tìm vàng
Còn Ta, Ta lại những gì Cha Ông
Con đường yêu nước thương Dân
Theo chân Quốc Tổ cứu nhân độ đời
Mặc cho thiên hạ chê cười
Nhưng lòng vẫn thấy tuyệt vời làm sao
Đói lòng khoai sắn tương rau
Sống đời đạm bạc miễn sao no lòng
Miễn là hành thiện thường ngày
Nước non, non nước đồng hành nước non
Con đường trở lại Thiên Bang
Con đường hạnh phúc vô biên con đường
Dại khôn đều ở tại lòng
Khôn mà ác đức Linh Hồn mất khôn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s