HIÊN NGANG

HIÊN NGANG

Hãy làm chủ, cuộc đời luôn tự chủ
Định tương lai, làm rạng rỡ cuộc đời
Khi vấp ngã, nhưng lòng không gục ngã
Thuyền vẫn còn, thuyền vẫn lướt ra khơi
Mỗi bước chân, lòng ung dung thong thả
Hướng về trời, luôn nhìn mãi đỉnh cao
Sống biết yêu, cũng biết buông biết bỏ
Tuy quên đời, nhưng Ta nhận ra Ta
Có hùng có lực có bi
Vượt sông trèo núi lấy ra mà dùng
Có Nhân có Đức có lòng
Sợ gì chẳng được về trời mà lo
Hiên ngang Ta mãi hiên ngang
Con Trời mãi mãi chủ Nhân con Trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s