SUY TÍNH LÀM GÌ

SUY TÍNH LÀM GÌ

Đã biết đời, là chốn dừng chân
Sao còn bám víu, mãi trong lòng
Khi mãn kiếp trần, còn chi nữa
Suy tính làm gì, chuyện đục trong
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s