KHÍ PHÁCH

KHÍ PHÁCH

Dù cong ngay, nhưng cây luôn vẫn sống
Dù đời ngắn, nhưng nấm vẫn mọc lên
Thấp như cỏ, đời cũng xanh cũng mướt
Kiếp con người, luôn có chí thì nên
Dù nghèo khó, nhưng vươn tìm ánh sáng
Sống sang giàu, nhưng Nguồn Cội bỏ quên
Sống ở đời, không đau thời cũng ốm
Đất trời kia, có lúc nắng lúc mưa
Huống chi là, con người âu cũng thế
Sợ chi ai, mà không dám đứng lên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s