THỎA LÒNG MONG ƯỚC CỦA ĐỜI CON

THỎA LÒNG MONG ƯỚC CỦA ĐỜI CON

Ôi Bóng người thương, đã xế chiều
Công lao Thầy đã, biết bao nhiêu
Thầy mãi mở đường, vì nhân thế
Độc hành cô độc, những cô liêu
Thúc dục lòng con, luôn mãi tiến
Theo chí của Thầy, chí độ siêu
Nghĩa nặng tình thâm, nào dám nói
Một ánh hào quang, đẹp biết bao
Con nguyện một ngày, không xa lắm
Rồng Tiên kết trái, trổ đơm bông
Con gặp người thầy, còn thương nhớ
Thỏa lòng mong ước, của đời con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s