NIỀM VUI

NIỀM VUI

Niềm vui trở lại về Nguồn
Đường về thiên giới vĩnh hằng an vui
Con đường luôn mãi nở hoa
Tràn đầy hạnh phúc âu ca thanh bình
Trời kêu con đến với Trời
Người Cha Vũ Trụ đất trời càn khôn
Người Cha hết thảy tam thiên
Người Cha chủ quản hồn linh, linh hồn
Ngườ Cha ban phúc ban lành
Bàn tay che chở muôn loài sanh linh
Bàn tay khắp chốn hư không
Bàn tay Tạo Hóa lập lên đất trời
Chúng con mãi mãi vân lời
Theo lời Trời dạy thực hành ngày đêm
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Gian nan không sợ gian nguy không sờn
Không cầu danh lợi, chỉ cầu
Cầu cho non nước thanh bình tự do
Dân giàu nước mạnh Văn Minh
Chúng con thỏa nguyện giấc mơ đã thành
Niềm vui, vui tận linh hồn
Đường về thiên giới Cội Nguồn Cha Ông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s