BIẾT TRỞ VỀ

BIẾT TRỞ VỀ

Hạnh phúc là khi, biết trở về
Tựa nương Nguồn Cội, Đức Cha Trời
Từ trong tăm tối, ra ánh sáng
Thấy mình rộng lớn, khắp biển khơi
Ưu phiền tan biến, theo mây gió
Gốc còn nhánh là, mãi tốt tươi
Ngắm mình, ngắm cả bình minh đến
Hạnh phúc nào hơn, sống an vui
Bên dòng suối pháp, Ta mãi tắm
Bui trần hết bám, sống thảnh thơi
Đạo quả trường sanh, đâu xa lắm
Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh là đến nơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s