NHẪN ĐI

NHẪN ĐI

Đốm lửa giận, đốt tan rừng công đức
Ngọn lửa sân, thiêu hết những công lao
Nhẫn đi càng nhẫn càng cao
Trời yên biển lặng biết bao phúc lành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s