GIÁC NGỘ

GIÁC NGỘ

Không ai sống mãi trên đời
Thế mà tính chuyện tranh giành lo xa
Mai kia làm Quỷ làm Ma
Mới hay lạc lối bơ vơ luân hồi
Nhất là bỏ Cội bỏ Nguồn
Lạc vào khốn khổ nghìn trùng họa tai
Cuộc đời nếm mãi chông gai
Gieo nhân hành ác mà quên thiện lành
Mong gì trở lại làm người
Mong gì trở lại quê trời cõi tiên
Kiếp làm Ma Quỷ vô duyên
Đi vào ức kiếp biết bao đọa đày
Làm người phải thấu lẽ nầy
Linh Hồn mới thật của mình của Ta
Biết Tâm tự độ thoát ra
Khỏi vòng danh lợi phù du chốn trần
Biết Tánh tự độ xây thành
Lũy Hào công đức đăng trình giàu sang
Giàu nhân giàu nghĩa mới cao
Giàu công giàu đức giàu sang vĩnh hằng
Mãn trần hồn được về trời
Quê Hương Tiên Cảnh sống đời trường sanh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s