SỰ KHÔNG NGỜ

SỰ KHÔNG NGỜ

Cứ tưởng về Nguồn, sống khô khan
Nào hay lẽ sống, thật chứa chang
Lẽ sống bao la, không bờ bến
Yêu Tà, thương Chánh, hơn cả con
Xấu, tốt, sang, hèn, đều triều mến
Hung sùng ác sát, cũng cưu mang
Về Nguồn cuộc sống, là như thế
Phải đâu gỗ đá, những khô khan
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s