THẾ MÀ HAY

THẾ MÀ HAY

An nhiên tự tại, thế mà hay
Không lo không lắng, theo tháng ngày
Cảnh đời ảo mộng, như sương khói
Trôi theo dòng nước, áng mây bay
Nhanh chân quét sạch, bao lớp rác
Cho đời hết bận, những đắng cay
Đưa người cập bến, qua bờ giác
Cái vui, vui tận chốn cung mây
Ung dung tự tại, trong trời đất
Say Nguồn say Cội, Ta cứ say
Bận rộn mà chi, còn, được, mất
An nhiên tự tại, thế mà hay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s