ĐỀU TỰ CÓ CẦN CHI KIẾM TÌM

ĐỀU TỰ CÓ
CẦN CHI KIẾM TÌM

Đã về Nguồn Cội, gốc bình yên
Sanh Tử không lo, sợ chi phiền
Phía trước vẫn là, con đường sáng
Phúc đức Trời cho, đã dành riêng
Cổng trời hé mở, luôn chào đón
Mãn trần hồn lại, đến cõi thiên
Hữu xạ nhiên hương, đâu cần kiếm
Lý ngộ được rồi, tâm vô biên
Hư vô đâu phải, không bờ bến
Gieo nhân là có, biết thời nên
Cội Nguồn đâu phải, là xa lắm
Ở tại Tâm mình nhớ đừng quên
Về Nguồn tất cả, đều tự có
Tìm kiếm mà chi, khổ lênh đênh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s