BUÔNG BỎ ÁC NGHIỆP

BUÔNG BỎ ÁC NGHIỆP

Luân hồi ức kiếp, mãi xưa nay
Kiếp nầy kiếp khác, mãi đọa đày
Vay trả, trả vay, ân với oán
Đủ mùi quả báo, những đắng cay
Lợi danh, danh lợi, đường mây khói
Nhắm mắt lìa đời, tay trắng tay
Luân hồi trả quả, bao khốn đốn
Giấc mộng cuộc đời, khổ lắm thay
Chi bằng tỉnh ngộ, theo Thiên Ý
Tương lai rộng mở, mặc sức bay
Ác bỏ xong rồi, xanh cuộc sống
Tai họa chẳng còn, phúc thế thay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s