TRÁI TIM LẠC LỐI

TRÁI TIM LẠC LỐI

Về Nguồn ơi hỡi, một trái tim
Lặng lẽ mà chi, lặng hơi im
Cha Trời Mẹ Trời, đang vẫy gọi
Người con lưu lạc, ức vạn năm
***
Về đi, Hồn sẽ được tái sanh
Thiên đàng rộng mở, chờ con đấy
Quên hương châu báu, sáng lung linh
***
Cho cả hồn con, những niềm vui
Trái tim về Cội, tim nở hoa
Lẽ sống niềm tin, cao vời vợi
Ngập tràn hạnh phúc, khổ ải lìa xa
***
Trái tim lạc lối mau tỉnh ngộ
Về Nguồn tìm lại Cội Ông Cha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s