TA MÃI LÀ TA

TA MÃI LÀ TA

Mình Ta cô độc, giữa đường đời
Nhưng không vì thế, mà chơi vơi
Cốt cách hoa sen, trong bùn đất
Chẳng nhiễm bụi trần, sạch cái tôi
Cũng bề cũng bộn, là vì nước
Lấy đó làm vui, bớt đơn côi
Trăm năm, một cõi đời còn mất
Hồn đến hồn đi, hồn dạo chơi
Mượn thân phải trả, âu là thế
Ta mãi là Ta, vẫn thế thôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s