LƯU LUYẾN LÀM GÌ

LƯU LUYẾN LÀM GÌ

Cũng đã sắp qua, một kiếp người
Đắng cay kham khổ, sống ở đời
Buồn vui được mất, trong cõi thế
Sóng vỗ vào bờ, sóng ngoài khơi
Lợi danh, danh lợi, đường mộng ảo
Thị phi gát lại, nhẹ cái tôi
Đạo Trời mỗi bước, thêm sáng tỏ
Tất cả buông rồi, dứt nổi trôi
Cõi trần giả tạm, đâu thể ở
Một bóng âm thầm kiếp mồ côi
Kiếp người một kiếp, đầy gian khổ
Quá khứ lùi dần, tận xa xôi
Sanh, Già, Bệnh, Tử, như gió thoảng
Lưu luyến làm gì sắp đi thôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s