LÀM CHỦ NHỮNG ĐỊNH LUẬT

LÀM CHỦ NHỮNG ĐỊNH LUẬT

Muốn tránh bớt tai họa do Càn Không Vũ Trụ xoay chuyển, thời bỏ Ác mà hành Thiện. Nương theo Định Luật Nhân Quả, Định Luật Nhân Duyên. Nhờ hành Thiện những Định Luật đưa Ta đến cảnh giới gặp nhiều sự may mắn trong cuộc đời gặt hái những phúc báo an vui hạnh phúc.
– Nhất là trở về Nguồn, gieo trồng Thiên Ý. Kết duyên cùng Đồng Đạo anh em. Bộ Máy Càn Khôn Vũ Trụ vô cùng có lợi cho Ta. Khi Ta hành Thiện cũng như trở về Nguồn nương tựa vào Ba Ngôi Tối Cao Vũ Trụ kết duyên lành với Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời.
– Niềm tin đối với Chánh Thân, Chánh Mẫu là niềm tin chính đáng. Chánh Tín cao nhất trong niềm tin. Đi đến kết quả chúng Ta có được là: Chánh Kiến. Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định.
Trở về Cội Nguồn, Truyền Bá Thiên Ý, chúng Ta thành tựu Bát Chánh Đạo một cách tự nhiên. Không thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa mới là chuyện lạ.
– Tóm lại: Cha Trời Khai Tạo ra những Định Luật, trở thành Bộ Máy Càn Khôn Vũ Trụ. Rất bất lợi cho người hành ác. Có lợi cho người Hành Thiện. Nhất là những người tôn thờ Nguồn Cội làm theo Thiên Ý Cha Trời Mẹ Trời. Có thể nói đi đến muốn gì được nấy. Lợi ích từ Bộ Máy Càn Khôn Vũ Trụ là không thể nghĩ bàn.
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s