ĐẠI TỪ ĐẠI BI

ĐẠI TỪ ĐẠI BI

Nay đã thấm, mùi hương Truyền Thống
Thời kể gì, khốn khó cuộc đời
Miễn sao no bụng được rồi
Cần chi nhung lụa sang giàu cao sang
Đã sanh ra, cưu mang Nhân Loại
Thời kể chi đày đọa cuộc đời
Miễn sao Nhân Loại về trời
Khổ thân cho mấy cũng cười không than
Có người hỏi, khổ chi cho mệt
Trả lời rằng, khổ nhọc mà vui
Độ người chính độ mình đây
Người vui mình cũng vui lây cùng người
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s