BỘ MÁY CÀN KHÔN

BỘ MÁY CÀN KHÔN

Có người cho rằng Trời rất thương yêu Nhân Loại. Sao Trời lại gây ra Thiên Tai Dịch Họa, Động Đất, Mưa Bão, Hạn Hán Lụt Lội làm chết chóc Nhân Loại con người.
– Nhưng thật ra không phải vậy. Cha Trời chỉ khai Tạo ra những Định Luật Vũ Trụ. Rồi từ những Định Luật nầy xoay chuyển tạo ra Bộ Máy Càn Khôn.
– Ví như con người tạo ra máy móc, máy móc đâu cần Linh Hồn nó tự tác động vào nhau để hoạt động. Nên máy móc thường làm hại con người, nếu con người không biết điều khiển nó. Hoặc né tránh nó.
– Bộ máy Càn Khôn cũng vậy, nó hoạt động theo những Định Luật. Như Luật Tuần Hoàn chủ trì tuần hoàn tạo ra quy luật Xuân, Hạ, Thu, Đông. Tạo ra chu kỳ Động Đất. Tạo ra chu kỳ Mưa Bão. Tạo ra chu kỳ Thượng Ngơn, Trung Ngơn, Hạ Ngơn. Như định Luật Tự Nhiên. Lửa thời nóng, Nước thời ước, khí động thành gió, khí ngưng đọng thành nước. Chỗ cao thành núi, chỗ sâu thành Biển. Như Luật Vay Trả. Gió nồm thổi ra, gió đông thổi vào. Con người làm ô nhiễm không khí. Không khí làm hại con người. Phá rừng phá núi khi đến chu kỳ chuyển mưa trôi nhà trôi cửa, Vân. V.. Bộ Máy Càn Khôn là bộ máy được cấu tạo vô số Định Luật. Như Luật Phân Chia. Nhẹ thời nổi lên trên, Nặng thời chìm xuống đáy. Âm thời Tối Dương thời Sáng. Luật Xung Khắc. Như Thủy Hỏa xung khắc. Kim Mộc xung khắc. Luật Tương Sanh, như Thổ Mộc tương sanh Vân. V.. Hiểu về Càn Khôn Vũ Trụ là hiểu về những Định Luật, vận hành theo Định Lý, Vật Lý Dịch Lý vũ trụ.
Những ai chưa hiểu về Càn Khôn Vũ Trụ cũng như chưa làm chủ những Định Luật vũ trụ thời thường bị Bộ Máy Càn Khôn làm hại. Không phải tai Ông Trời hay Cha Trời. Nhưng cầu Trời, Trời sẽ cứu tai qua nạn khỏi vì Cha Trời là người khai Tạo lên Bộ Máy Càn Khôn vũ trụ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s