LÊN THUYỀN BÁT NHÃ

LÊN THUYỀN BÁT NHÃ

Tự về Nguồn, lên thuyền bát nhã
Theo Cha Trời, phiền não tiêu tan
Cuộc đời luôn mãi bình an
Cha Trời Địa Mẫu chở che độ trì
Lên thuyền Rồng, còn gì để nói
Phước Trời ban, vạn kiếp an lành
Theo Trời thời dễ ai bằng
Con Trời làm chủ đất trời tự nhiên
Không muốn cao, cũng cao tột đỉnh
Không muốn giàu, cũng mãi cao sang
Ở đời đại phú do thiên
Theo Trời, Trời đãi Trời ban lộc Trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s