CON ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

CON ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

Để đạt đến mục đích cao cả, chúng Ta nhất định trở về Nguồn. Tiếp nối di chí Hùng Vương.
– Ngoài tự lực tu hành bản thân, làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, sống theo Lương Tâm, ra sức vì non vì nước, vì Nhân Loại anh em. Chúng Ta còn phải nương tựa Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời. Vừa Tự Lực vừa Tha Lực, thời chúng Ta sẽ đi đến một kết quả mong muốn như ý.
– Chúng Ta những người con lưu lạc, trên hành trình luân hồi vô lượng ức kiếp, cảnh mồ côi mồ cút bơ vơ lạc lỏng, không biết đường trở về Nhà. Nhờ Văn Hóa Cội Nguồn Quốc Tổ trao truyền. Chúng Ta đã nhìn nhận lại Tổ Tông. Dương nhiên chúng Ta thoát khỏi luân hồi sanh tử, trôi lăng vào ba con đường khổ. Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh.
– Chúng Ta đang đi trên con đường Đại Đạo Thiên Ý Vũ Trụ, có một không hai độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Con đường Đại Đồng Bình Đẳng. Thiên Quyền, Nhân Chủ. Làm chủ những gì Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời đã khai tạo ra. Nhất là làm chủ kho tàng Tri Kiến Vũ Trụ. Nên sự giàu có về Kiến Thức Vũ Trụ là không thể nghĩ bàn.
– Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đối với chúng Ta cũng là chuyện bình thường. Điều cần làm là quyết tâm tận độ Nhân Loại về trời. Ai cũng được an vui hạnh phúc tự tại vĩnh hằng, như những gì Quốc Tổ đã phát nguyện.
– Quốc Tổ phát nguyện chúng Ta làm. Chúng Ta thành công, nguyện lực Quốc Tổ Viên Mãn. Đó là con đường Chúng Ta đi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s