NƠI VŨ TRỤ PHÁP THÂN AI LỚN NHẤT

NƠI VŨ TRỤ
PHÁP THÂN AI LỚN NHẤT

Đáp: Chỉ có Pháp Thân Linh Giác Cha Trời là lớn nhất, có thể nói cùng khắp hư không vũ trụ. Bao trùm tam thiên đại thiên thế giới. Thiên Đàng Trần Gian, Địa Phủ. – Tất cả sự sống trong vũ trụ, sống trên Thiên Đàng, sống nơi Trần Gian, sống dưới Địa Phủ, đều sống trong Pháp Thân Linh Giác Cha Trời.
Hỏi: Sự cứu vớt Linh Hồn, ai là người cứu vớt Linh Hồn mạnh nhất,
Đáp: Không ai cứu vớt Linh Hồn bằng Cha Trời. Vì sao lại nói như thế. Vì Pháp Thân Cha Trời chỗ nào cũng có. Thậm chí nơi Địa Phủ những Linh Hồn chỉ cần niệm Nam Mô – A Men tức thời Pháp Thân Linh Giác Cha Trời liền hóa giải nghiệp ác Linh Hồn liền thoát khỏi Địa Ngục siêu sanh thiên giới, hoặc đầu thai làm người trần gian trở lại.
– Cho đến Yêu Tinh, Quỷ, Ma, Dạ Xoa, A Tu La dù là ở nơi đâu. Năm Non Bảy Núi. Trần Gian, Địa Phủ. Chỉ cần niệm Nam Mô- A Men bài vị thờ Trời. Tức thời Pháp Thân Linh Giác Cha Trời cùng khắp chỗ nào cũng có liền hóa giải nghiệp ác. Linh Hồn chuyển kiếp đi vào con đường may mắn gặp được Thiên Ý, theo lời dạy Cha Trời trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa.
– Huống chi đã được làm người, chỉ cần trở về Cội Nguồn thường niệm Nam Mô- A Men, hành sự theo Lương Tâm khi mãn kiếp trần liền siêu sanh thiên giới, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sống cuộc sống vĩnh hằng an vui cực lạc.
Tóm Lại: Không phải sống nơi cõi Phật, cõi Chúa, cõi Tiên, cõi Thần, cõi Thánh, mà ra khỏi Pháp Thân Linh Giác Cha Trời đâu. Nếu hành sự trái ngược lại Thiên Ý, liền bị Pháp Thân Linh Giác Thiên Ý Cha Trời chuyển xoay sa đọa tức khắc.
– Không ai siêu độ Linh Hồn bằng Cha Trời, vì Pháp Thân Linh Giác Cha Trời chỗ nào cũng có. Có thể nói Pháp Thân Linh Giác Cha Trời bao bọc xung quanh chúng Ta. Nhưng chúng Ta không nhận biết đó thôi. Nên nói mảy lông cũng không lọt lưới Trời. Chạy đâu đàng Trời vì Pháp Thân Linh Giác Cha Trời chỗ nào cũng có. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nương vào Pháp Thân Linh Giác Cha Trời dạo chơi khắp cùng vũ trụ.
– Pháp Thân Phật, Chúa, chỉ là Pháp Thân Tiểu Linh Hồn. Làm sao so với Pháp Thân Đại Linh Hồn Vũ Trụ Cha Trời được. Nên nói trở về Cội Nguồn tức là nương tựa Pháp Thân Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Thời muốn gì được nấy. Đại Phú do Thiên, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trong nháy mắt. Trở về trời nhanh nhất là do Pháp Thân Linh Giác Cha Trời chỗ nào cũng có đưa đi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s