NÊN PHẢI BIẾT RẰNG

NÊN PHẢI BIẾT RẰNG

Chúng Ta nên phải biết rằng
Không trở về Nguồn lạc lối bơ vơ
Luân hồi sanh tử can qua
Không siêu thời đọa hồn sa ngục hình
Vậy nên phải trở về Nguồn
Mới mong thoát khỏi những gì đọa sa
Quay đầu nhìn nhận Trời Cha
Coi như một bước thăng hoa cuộc đời
Theo ai cho bằng theo Trời
Cái theo chân chính đắp bồi Hiếu Trung
Phải nên thức tỉnh cho mau
Quay đầu trở lại về nơi Cội Nguồn
Chúng Ta nên phải biết rằng
Không siêu thời đọa hai đường khổ vui
Cội Nguồn mở rộng khắp nơi
Bước vào thời thấy mùa xuân đẹp lành
Từ đây hết đọa hết đày
Mãn trần Hồn được siêu về cảnh Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s