AN VUI HẠNH PHÚC

AN VUI HẠNH PHÚC

Từ khi về Cội đến nay
Không còn lo sợ an vui Linh Hồn
Bao nhiêu phiền não không còn
Vượt qua tất cả những gì gian nan
Con đường Nguồn Cội thênh thang
Càng đi càng thấy thiên đàng quê hương
Hôm nay lòng đã nhẹ tênh
Vì nhờ cam lộ Ý Thiên Cha Trời
Con như cảm thấy đổi đời
Cái may luôn đến dâng trào lòng con
Nhất là những bước sang trang
Không còn lạc lối niềm vui tràn trề
Lòng con muốn được tỏ bày
Cảm ơn Văn Hóa Cội Nguồn cảm ơn
Kính chúc những người truyền kinh
An vui hạnh phúc làm nên nghiệp trời
Mong ai cũng được về Nguồn
An vui hạnh phúc như đời của con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s