PHÁP MÔN ĐỐN NGỘ TỰ CẮT ĐUÔI

PHÁP MÔN ĐỐN NGỘ TỰ CẮT ĐUÔI

Ngày xửa ngày xưa, ở vào thời thượng cổ. Loài Nòng Nọc sống càng lâu càng khổ, vì cái Đuôi cứ mãi lớn dần lớn đến nỗi loài Nòng Nọc phần nhiều nằm tại chỗ, mất hết tự do, dạo chơi không được. Nhiều lúc đói quá lê lếch ăn nuốt lẫn nhau.
– Cho đến một hôm loài Nòng Nọc nhìn thấy loài Thú chạy nhảy vui chơi thật là sung sướng. Bằng hỏi: Nầy loài thú các ngươi cũng do Thiên Tạo mà ra. Sao các ngươi lại được tự do chạy nhảy sung sướng như thế.
– Còn loài Nòng Nọc Ta vô cùng khốn khổ, mãi ngâm mình trong nước nằm ì một chỗ, không lên trên khô được, đói khổ quá.
– Loài Thú nhìn loài Nòng Nọc nói: các ngươi suốt đời chỉ biết nuôi lớn cái Đuôi, bám lấy cái Đuôi. Cái Đuôi càng to các ngươi càng khổ, cái Đuôi càng dài các ngươi càng mất Tự Do. Loài Thú Ta cũng có cái Đuôi, nhưng cái đuôi rất nhỏ, chỉ để làm cảnh che chỗ cần che mà thôi. Hãy tự cắt bỏ cái Đuôi đi thời loài Nòng Nọc các ngươi sẽ giống như loài Thú Ta chạy nhảy tự do tự tại. Muốn đi đâu thời đi muốn ở đâu thời ở. Loài Nòng Nọc nghe xong chỉ hiểu được phần nào mà thôi, chưa dám cắt cái đuôi của mình. Vì cắt cái Đuôi có ảnh hưởng gì đến mình không, cũng như công sức của mình xưa nay nuôi cái Đuôi là vô nghĩa sao, nên chưa dám cắt loại bỏ cái Đuôi. Loài Nòng Nọc vì chưa cắt bỏ cái Đuôi nên tiếp tục khổ sở.
– Cho đến một hôm loài Nòng Nọc đang khổ sở vì đói không được tự do, vì cái Đuôi quá to quá dài không di chuyển được. Có được chút sức lực nào thời cái Đuôi hút lấy hết. Đang khổ sở thời nhìn thấy loài chim nhất là loài Công, Loài Phụng bay nhảy tự do. Bằng hỏi: Loài Chim kia. Tại sao các ngươi cũng có cái Đuôi mà bay nhảy tự do như thế.
– Loài Công loài Phụng cười nói: Loài Chim Ta có Đuôi như không phải cái Đuôi như loài Nòng Nọc các ngươi. Đuôi của loài Chim Ta toàn là Lông nhẹ bổng. Còn Nòng Nọc các ngươi cái Đuôi không phải là lông, mà chính là cốt thịt các ngươi mọc ra to hơn thân các các ngươi gấp vạn lần không khổ sao được. Cái Đuôi của các ngươi tự làm khổ cho các ngươi. Hãy cắt bỏ nó đi đừng nuôi nó nữa. Nếu cắt rồi mà Đuôi cứ mọc ra thời cắt tiếp. Phải nói là thường xuyên cắt Đuôi đừng cho nó mọc ra.
– Loài Nòng Nọc nghe xong liền nghĩ đến loài Thú cũng nói như thế. Loài Nòng Nọc liền tỉnh ngộ cắt bỏ cái Đuôi. Không những không ảnh hưởng gì cả. Còn thấy mình tràn trề sanh lực. Nhảy ra khỏi nước tự do tự tại. Từ đó loài Nòng Nọc tự cắt Đuôi trở thành Ếch, Nhái. Tự do kiếm ăn, trên khô dưới nước, tự do chạy nhảy, tự do đi đến nơi nầy nơi khác.
* – Qua câu chuyện chúng Ta thấy gì. Do Chân Tâm Chân Tánh chúng Ta Bất Giác, tạo ra vô số vô biên chủng tánh vọng Tâm, kéo dài đến vô lượng kiếp phải nói cái Duôi quá lớn và quá dài. Chính cái đuôi nầy làm khổ Linh Hồn chúng Ta. Chân Tâm Chân Tánh sản sanh được chút Thần Lực nào là cái Đuôi Vọng Tâm nuốt hết. Linh Hồn vì thế mất hết Thần Thông, không còn tự do tự tại được nữa.
– Sự Đốn Ngộ tu hành là làm chủ cái Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt của chính mình an trụ Chân Tâm Chân Tánh, sống theo Ý Trời tức là sống theo Lương Tâm. Muốn chấm dứt luân hồi sanh tử. Do nghiệp lực cái Đuôi tạo ra. Phải cắt đức cái Đuôi chủng tánh Vọng Tâm nầy. Vì Chủng Tánh Vọng Tâm kết cấu thành nghiệp lực hút lấy Thần Lực Chân Tâm Chân Tánh , làm suy giảm sự Thấy, Nghe, Hay, Biết của Giác Tâm Giác Tánh.
Cắt dứt cái Đuôi Vọng Tâm. Cái Đuôi Vọng Tâm không còn Thần Lực để tồn tại tự chết lần chết mòn. Hoặc bị cái Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt Giác Ngộ Chân Tâm, mỗi niệm Giác Ngộ liền huân tập các chủng tánh Vọng Tâm hòa nhập vào Chân Tâm Chân Tánh nuôi lớn Chủng Tánh Đà La Ni Lương Tâm trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Ra khỏi sanh tử, ra vào Sanh Tử. Dạo chơi Tam Giới như dạo vườn hoa an vui tự tại.
– Như Vậy Sự Đốn Ngộ. Là một niệm Trực Giác cắt cái Đuôi chủng tánh Vọng Tâm.
– Có nghĩa là: Sống theo Lương Tâm, làm chủ Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt Trực Giác, an trụ Tự Nhiên chính là an trụ Chân Tâm Chân Tánh. Trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Thần thông trí tuệ không thể nghĩ bàn. Đi vào cảnh giới Nhất Thiết Chủng Trí, hòa cùng trí huệ mười phương Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hành sự theo Lương Tâm Thiên Ý. Tận độ khắp cùng vũ trụ, trong đó có Nhân Loại Con Người.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s