LỜI THƠ

LỜI THƠ

Lời thơ Thầy dạy, lời dìu dắt
Mặt trời chân lý, ánh dương soi
Lời thơ bao la, lời bát ngát
Trăm sông nghìn suối, bóng công Cha
Cỏ cây hoa lá, trùm mặt đất
Cho đời, những bước tự thăng hoa
Lời thơ yêu nước, lời đẹp nhất
Lời thơ hiền dịu, ánh trăng soi
Lời thơ vì đời, thơ vì nước
Nào ai ngăn được, chí Ông Cha
Lời thơ Thầy dạy, lời thơ đẹp
Như vạn vườn hoa, đủ sắc bông
Con đọc vạn lần, không thấy mệt
Thấm trong khối óc, trí mở thông
Một tấm gương soi, muôn vạn ức
Dòng thơ cứu thế, triệu ức năm
Ơn thầy đã thấm, cùng trái đất
Từ mái đầu xanh, đến hoa râm
Lời thơ Thầy dạy âu có khác
Lời thơ Thiên Ý, xóa tối tăm
Chúng con cũng đã, rơi nước mắt
Cho đời thành tựu, những ước mong
Lời thơ thầy dạy, lời dìu dắt
Mặt trời Chân Lý của chúng con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s