MƯỢN THÂN NGƯỜI ĐI ĐẾN GIẢI THOÁT LINH HỒN

MƯỢN THÂN NGƯỜI ĐI ĐẾN GIẢI THOÁT LINH HỒN

Có nhiều người nghĩ rằng tu học Văn Hóa Cội Nguồn cũng như sự làm lành đâu thể nuôi sống bản thân. Nhưng Họ đã quên con người của Họ không chỉ có Xác Thân mà còn có cả Linh Hồn. Làm lành lánh dữ cũng như tu học Văn Hóa Cội Nguồn chính là nuôi dưỡng Linh Hồn làm cho Linh Hồn tỏa sáng U Minh trong Tâm không còn nữa thay vào đó là thông minh sáng suốt.
– Nuôi dưỡng Linh Hồn không phải nuôi bằng vật chất. Mà là Văn Hóa Đạo Đức Thiên Ý, cũng như sự hành Thiện. Nhờ tiếp cận Văn Hóa Linh Hồn tỏa sáng lại có Đức nhờ hành thiện, thời không còn bị sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Lại được siêu sanh về Thiên Giới. Sự mất mát cho đi Bố Thí tiền tài của cải vật chất, bố thí Kinh Giáo truyền trao cho người, chính là sự đem lại sau nầy không biết bao nhiêu là sự phúc báo may mắn. Sự may mắn càng nhiều chính là muốn gì được nấy, do sự tu Tâm tích Đức mà ra.
– Đôi khi chúng Ta chỉ biết nuôi xác thân mà quên đi nuôi dưỡng Linh Hồn, vì kế mưu sanh tạo ra nhiều ác nghiệp làm hại Linh Hồn đi vào khốn khổ. Khốn khổ vì gặp nhiều tai họa, khốn khổ vì đọa đày. Khốn khổ vì luân hồi, nhất là luân hồi Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh trải qua vô lượng kiếp.
– Với ý nghĩ chỉ lo cho xác thân, mà quên đi tu dưỡng Linh Hồn, khi xác thân trở về cát bụi, mới hay công sức nuôi thân chỉ là công sức công cốc dã tràng, nhưng không vì thế mà không biết quý trọng xác thân ( Hành Xác ) dẫn đến Tinh Thần Suy Nhược không còn đủ sức minh mẫn để tu hành. Chọn con đường nuôi xác thân bằng con đường Trung Đạo. Không phải ép Thân hành xác, cũng không phải nuôi xác Thân bằng cao lương mĩ vị nem rồng chả phụng.
– Ăn uống bình thường có gì ăn nấy, vận động thân thể, tu thiền luyện khí, luôn giữ xác thân khỏe mạnh. Linh Hồn định tỉnh, tu luyện tiến hóa, tức là thâm nhập Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời, tu nhân tích đức làm cho Linh Hồn tỏa sáng đi đến giác ngộ ra khỏi con đường ác, thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trở về quê hương cõi trời. Quê hương châu báu muốn gì được nấy an vui tự tại không còn sa đọa sống trong cực lạc vĩnh hằng.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s