GIÀU SANG VĨNH HẰNG

GIÀU SANG VĨNH HẰNG

Một tay che cả bầu trời
Cũng không tránh khỏi luân hồi chuyển xoay
Quyền uy cho mấy cũng tiêu
Vô thường xoay chuyển không sao vững bền
Giàu sang giàu đến tột cùng
Chỉ là giả tạm hồng trần mà thôi
Mới hay trong cõi người ta
Những điều quý nhất phải đâu bạc tiền
Mà là quý nhất Linh Hồn
Muôn đời vạn kiếp sống còn trường sanh
Lương Tâm quý nhất Lương Tâm
Ai mà bỏ mất Hồn Linh đọa đày
Có khi cuộc sống bần hàn
Lại là cuộc sống gặp nhiều sự may
Không bị cái giàu chuyển xoay
Quyền uy không có lấy chi xưng hùng
Thế gian cõi tạm bụi trần
Đâu mang theo được những gì trần gian
Thiện lành mới thật cao sang
Giàu sang Văn Hóa giàu muôn vạn đời
Cái giàu trở lại cõi trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s