TIỂU THIÊN VŨ TRỤ CON NGƯỜI

TIỂU THIÊN VŨ TRỤ CON NGƯỜI

Tiểu Thiên Vũ Trụ Con Người, gồm có ba phần Tam Thể.
1- Là : Thể Hồn Căn Thân Huệ Mạng Cấp Cao, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Gồm có Linh Giác. Linh Thức. Ý Thức, Trí Thức, Trí thức đi đến Nhận Thức, quả của Nhân Thức gọi là Trí Huệ.( Linh Giác, Linh Thức, Ý Thức, Trí Thức) Cấu kết trở thành Căn Thân Huệ Mạng toàn năng toàn giác. Có nghĩa là Linh Giác Giác Ngộ, Linh Thức Giác Ngộ, Ý Thức Giác Ngộ, Trí Thức Giác Ngộ. trổ hoa Trí Huệ đi đến kết quả. Ba La Mật Đa. Ra Khỏi Tam Giới, ra khỏi sanh tử. Ra vào Sanh Tử tự tại, dạo chơi Tam Giới như dạo vườn hoa an vui tự tại. Luôn làm chủ Giác Tánh Thấy, Nghe, Hay, Biết, thuận theo Lương Tâm hành sự lập nhiều phương tiện độ sanh. Đối cảnh không động an trụ tự nhiên cũng chính là an trụ Chân Tâm Chân Tánh.
2- Là : Thể Hồn Căn Thân Quả Nghiệp Chúng Sanh. Gồm Linh Giác Vô Minh, Linh Thức Vô Minh, Ý Thức Sai Lạc Vô Minh. Trí Thức Bảo Thủ dẫn đến Kết Quả Ác Nghiệp Vô Minh. Bị Càn Khôn Xoay Chuyển sa đọa luân hồi tùy theo nghiệp quả. Không làm chủ giác tánh Thấy, Nghe, Hay, Biết của mình, phân biệt lục trần, chấp trước mọi sự, sống theo Vọng Tâm. Trở thành Hành Giả. Đỉnh cao của Hành Giả là Tôn Ngộ Không.
3- Là: Nhị Xác Thân của Thể Hồn là Tinh, Khí, Thần vừa Hữu Vi vừa bán Hữu Vi. Có nghĩa là: Trung Gian Vô Vi Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn, và xác Thân tứ đại phàm trần giả hợp tiểu thiên vũ trụ con người.
– Khi mất xác thân phàm trần tứ đại giả hợp. Thời Linh Hồn không hề gì chỉ là thay lớp áo tứ đại mới mà thôi.
4- Nuôi Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn chính là Văn Hóa. Nhất là Văn Hóa Thiên Ý làm cho căn thân huệ mạng Linh Hồn tỏa sáng linh thiên vô cùng.
– Nuôi Nhị Xác Thân Linh Hồn chính là Tinh, Khí, Thần Nuôi Thần chính là Dưỡng Tâm sanh lực. Thần chính là Thần Lực. Thu nạp chân khí bên ngoài nuôi chân khí bên trong Linh Hồn trong chân khí có Tinh Khí. Tinh Khí là Khí Kết Tinh. Không phải là Tinh Dịch con người.
– Tóm Lại : Dưỡng Tâm, Tu Thiền Luyện Khí chính là nuôi lớn Nhị Xác Thân Linh Hồn, không phải là nuôi Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn. Nơi Địa Phủ bị hành hình chính là Nhị Xác Thân nầy.
4- Xác Thân phàm trần con người là xác thân Giả Tạm. Xác thân của sự cấu kết Ngũ Đại. Thể Lực, Thể Khí, Thể Nước, Thể Đất, Thể Lửa. tiểu thiên vũ trụ. Cấu trúc con người 8 muôn 4 nghìn chủng tử. Chủng Tử chính là cấu trúc phân tử tứ đại. Thể Lực không có sự cấu trúc. Chỉ có cấu trúc phân tử tứ đại thành chủng tử tứ đại mà thôi. Mỗi chủng tử tứ đại đều có sự sống. Cần Lực để sống, cần Tinh để sống, cần Khí để sống.
– Mỗi Chủng Tử có sự sống riêng nhưng cùng chung một nhịp sống chính là thu nạp Tinh Khí Thần. Nhưng sự sống chung cùng nhịp Ăn nhịp Thở đó phải nhờ Linh Hồn thu nạp Ăn Uống Hít Thở Không Khí. để nuôi Chủng Tử, Phân Tử tiểu thiên vũ trụ.
– Linh Hồn ra khỏi thể xác tiểu thiên vũ trụ. Tức thời Chủng Tử, Phân Tử tứ đại, cấu trúc thành thể xác đi vào bất động, có nghĩa là tử. Tứ Đại đi vào tan rã.
5- Nhị Xác Thân Linh Hồn. Tinh, Khí, Thần, Dương thời tỏa sáng Hồng Quang. Tinh, Khí,Thần Âm thời tỏa ra Hắc Ám. Do đó có thể nhận biết Yêu, Tinh, Ma, Quỷ. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, qua sự tỏa sáng Dương Quang, hay tỏa ra Hắc Ám. Mắt thường khó mà nhận thấy.
– Theo định luật vũ trụ. Dương sáng. Âm tối.
Nhị Xác Thân Chư Thiên, tức là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trong sáng nhẹ nhàng dương quang nên thường thu nạp chân khí Mẹo, Ngọ, dưỡng nuôi nhị xác thân.
– Nhị Xác Thân Yêu Tinh, Quỷ Thần hắc ám nên thường thu nạp chân khí Tí, Dậu, dưỡng nuôi nhị xác thân.
6- Xác thân con người là Tiểu Thiên Vũ Trụ. Có cả Âm lẫn Dương. Tinh, con người không phải là Tinh Thần. Mà là sự kết tinh thể xác thành Tinh Dịch, kết tinh của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đi vào Di Truyền.
– Khí con người chính là Khí Huyết. Lực con người chính là Thể Lực. Như vậy nuôi dưỡng Tinh, Khí, Thần. con người chính là Ăn gì cũng được không phân biệt Chay hay Mặn. Ăn Mặn cũng tốt, ăn Chay cũng xong. Ăn Chay không phải là thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhưng muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thời phải ăn Chay ít hay nhiều tùy theo hoàn cảnh của mỗi con người. Chủ yếu là tu Tâm.
7- Là: ăn chay có nhiều mặc lợi Tinh Thần, Lẫn Thể Xác. Ăn Chay về mặc có lợi cho Tinh Thần. Là làm sống dậy Đức Tánh Từ Bi, Nhu Hòa, Thiện Cảm V. V..
– Ăn Chay có lợi cho thể xác là nuôi lớn Thất Phách. 1- là Phách, Thể Chất Phục Hồi. 2- là Phách, Khí Huyết lưu thông tốt. 3- là Phách, phản kháng loại bỏ chất độc. 4- là Phách, điều chỉnh Nhiệt Độ. 5- là Phách, chống lại các mầm bệnh. 6- là Phách, sanh sôi chất Dương. 7- là Phách, làm cho cơ thể biết đói tiêu hóa mạnh thức ăn.
– Thất Phách hay còn gọi là Thất Khiếu. Thất Phách mạnh thời con người ít bệnh tật, tăng tuổi thọ. Duy trì sức khỏe vì sức khỏe quý hơn vàng. Ăn Chay có sự lợi ích như vậy. Nên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa coi trọng sự Ăn Chay.
– Nên nhớ Ăn Chay không có lợi gì cho Trời, cũng như Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mà chỉ có lợi cho chính bản thân mình mà thôi. Không nên có sự phân biệt người Ăn Chay và người không Ăn Chay.
8- Người xưa, người ta thường gọi Ba Hồn, Bảy Vía.
– Ba Hồn là Hồn Khôn, Hồn Sáng, Hồn Mê.
– Bảy vía chính là thất phách hay Thất Khiếu như đã nói trên. Ba Hồn chín vía là nói ngoài Thất Phách còn có hai vía nữa là Sản Sanh và Kinh Uế Phụ Nữ . Đàng Ông gọi là Phách, đàng bà gọi là Khiếu. Khiếu và Phách còn gọi là Vía. Vía, Khiếu, Phách cũng như nhau. Khi gọi Hồn người chết người ta thường gọi Ba Hồn Bảy Vía. Ba Hồn Chín Vía là vậy.
9- Người Khôn cũng có nghĩa là Hồn Khôn Quả Tim thường có bảy lỗ bảy lông người nầy thường là không học mà biết.
– Người sáng dạ có nghĩa là Hồn Sáng quả tim thường có Ba Lông Ba Lỗ, có học có biết, học một biết năm biết mười, thông suốt lý lẽ.
– Người Ngu tức là U Minh Tâm Hồn đen tối quả tim không lông không lỗ học nhiều biết ít, nghe một đường hiểu một nẻo.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s