TRỒNG QUẢ PHÚC

TRỒNG QUẢ PHÚC

Cội Nguồn tu học, ráng giữ gìn
Tu là khổ hạnh, giữ niềm tin
Phổ truyền kinh giáo, trồng quả phúc
Đường lành mãi bước, vững đi lên
Mối đạo từ đây, thường gắng sức
Công quả viên thành, đấng bề trên
Lành nào cho bằng, truyền thiên ý
Lời kinh truyền dạy, nhớ đừng quên
An vui tự tại, muôn vạn kiếp
Vua Trời ra sức, cũng làm nên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s