CẢM ƠN QUỐC TỔ

CẢM ƠN QUỐC TỔ

Nếu không có Anh Linh Quốc Tổ, phổ truyền Văn Hóa Cội Nguồn. Thời dân tộc Việt Nam đi vào mất nước, rơi vào tay Phương Bắc. Thống khổ trong nô lệ ngoại Bang như trước đây. Nghìn năm nô lệ giặc Tàu, trăm năm lệ thuộc giặc Tây, ba mươi năm nội chiến từng ngày gia tài của Mẹ còn gì nát tan.
– Hơn 30 năm Văn Hóa Cội Nguồn ra đời, đánh thức Nhà Nước chuyển đổi hướng đi, dân chúng thức tỉnh đất nước mới được bình yên như ngày hôm nay.
– Văn Hóa Cội Nguồn ra đời, làm sống dậy tinh thần Dân Tộc. Đã bị khô héo cũng như lệ thuộc nô lệ Văn Hóa ngoại Bang. Vô cùng nguy hiểm nếu không có Văn Hóa Cội Nguồn ra đời kịp lúc, thời cảnh nồi da nấu thịt xảy ra tàn khốc đi đến diệt chủng lẫn nhau.
– Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa cứu quốc, làm sống dậy tinh thần tự tôn Dân Tộc. Đánh bại mọi âm mưu xâm lược nước ngoài. Chúng coi Việt Nam như món đồ chơi đắc giá muốn bán cho ai thời bán. Chúng vơ vét sự giàu có rừng vàng, biển bạc, của nước Việt Nam.
– Hào quang Văn Hóa Nền Quốc Đạo sống dậy chiếu sáng khắp năm châu bốn biển, xoay chuyển thời thế. Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng lấy lại khí thế hào hùng vốn có từ khi dựng nước Văn Lang.
– Cảm ơn Anh Linh Quốc Tổ, đã trao gươm thiên trấn quốc trảm Quỉ trừ Yêu, đưa Dân Tộc Việt Nam dần dần sang trang sử mới, trang sử lẫy lừng khắp năm châu. Đứng đầu về Văn Minh Văn Hóa. Văn Minh Văn Hóa chính là Văn Minh Tinh Thần đệ nhất Vũ Trụ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s