DỰ HỘI LONG HOA

DỰ HỘI LONG HOA

Về Nguồn, về dự hội Long Hoa
Rồng Tiên mở hội, khắp hà sa
Chậm chuyến đò chiều, ôi vuột mất
Đợi chờ ức kiếp, vuột luống qua
Lạc cơ lỡ vận, đành công cốc
Ngôi cao khó đến, hội kỳ ba
Ưu Đàm đã nở, ôi cùng khắp
Chuông trời đã đổ, tận xa xa
Mau mau ơi hỡi, mau tỉnh giấc
Về Nguồn, về dự hội Long Hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s