TÂM MÊ

TÂM MÊ

Tâm thông hết thảy đều không
Tâm mê có thấy nhưng không hiểu gì
Cội Nguồn Văn Hóa học đi
Tự mình khám phá những gì Trời cho
Ra công chịu khó chút thôi
Liền nghe cuộc sống đâm chồi trổ xuân
Tìm về Nguồn Cội Cha Ông
Tràn trề hạnh phúc biết bao đẹp lành
Hồn Linh xa Cội xa Nguồn
Trở thành lạc lối hôn trầm lầm mê
Tâm thông hết thảy đều thông
Tâm mê có thấy nhưng không hiểu gì
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s