KÍNH CHÀO CÁC BẠN

KÍNH CHÀO CÁC BẠN

Cuộc đời hạnh phúc bình yên
Là nhờ về Cội trồng gieo thiện lành
Thấy đời thấm đượm ngọt ngào
Sống theo Thiên Ý sáng ngời Lương Tâm
Về Nguồn phản tỉnh giả Chân
Đọa siêu tỏ rõ đúng sai tận tường
Lương Tâm tỏa sáng ngời ngời
Mỗi ngày mỗi thấy cuộc đời thăng hoa
Chúc là các bạn gần xa
Sống vui sống khỏe đừng xa Cội Nguồn
Bình yên hạnh phúc sang giàu
Mãn trần trở lại quê trời cõi tiên
Rồng Tiên vận hội Long Hoa
Kính chào các bạn gần xa, xa gần
Cùng chung nòi giống Tiên Rồng
Đong đầy hạnh phúc ngập tràn niềm vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s