VÔ LƯỢNG KIẾP TU

VÔ LƯỢNG KIẾP TU

Người mà về được Cội Nguồn
Phải đâu một kiếp mà về được đâu
Đã từng vô lượng kiếp tu
Kính Trời kính Đất biết bao nhọc nhằn
Đã trồng nhiều kiếp căn lành
Kiếp nầy mới được về Nguồn gặp Cha
Làm chủ Thiên Ý kinh luân
Trở thành Phật, Chúa, Thần, Tiên, kiếp nầy
Mãn trần hồn được về trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
Dễ gì một kiếp luyện tu
Gặp được Thiên Ý tối cao Ý Trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s