LỘC TRỜI

LỘC TRỜI

Chỉ cần một người truyền kinh
Cả họ đều hưởng an vui lộc trời
Phước từ truyền giáo độ đời
Cháu con nhiều lớp sáng ngời công danh
Truyền kinh cứu nước cứu non
Trăm họ được hưởng chúng dân đặng nhờ
Một ngày tu theo Đạo Trời
Muôn đời vạn kiếp yên bình âu ca
Thiên Ý một lời truyền ra
Sang giàu muôn kiếp thăng hoa cuộc đời
Lộc Trời hưởng mãi lộc Trời
Nhờ gieo Thiên Ý vạn đời cao sang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s