VỀ NGUỒN ĐI

VỀ NGUỒN ĐI

Về Nguồn Đi, cho cuộc đời bớt khổ
Bận lòng chi, bao trắc trở qua rồi
Luật nhân quả, luông đáo đầu vay trả
Hận mà chi, bao oan trái nên thôi
Về Nguồn Cội, vượt qua đường sanh tử
Lìa vô thường, lìa cám dỗ nổi trôi
Không thức tỉnh, thời vạn đời lẫn quẩn
Khóc biệt ly, đầy sầu thảm lao đao
Ôi nước mắt, như năm châu bốn biển
Khổ luân hồi, khổ sa đọa biết là bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s