DÂN TRÍ HIỆN NAY

DÂN TRÍ HIỆN NAY

Phần đông nhân loại ở đời ai cũng biết trần gian là cõi tạm, trường thi tiến hóa Linh Hồn. Cứ một khóa luyện tu tiến hóa Linh Hồn, là 16 triệu 8 trăm nghìn năm. Tiểu kiếp thứ 9 sắp đi vào kết thúc, có nghĩa là một khóa luyện tu Linh Hồn sắp đi vào kết thúc. Nên nhân loại ngày nay, phần đông Tri Thức Nhận Thức rất cao. Có thể nói là hầu hết là nhân loại hiện giờ là Thần Thánh. Nhưng họ chưa nhận ra họ là Thần, Thánh, vì chưa có người nói cho họ biết. Nhân loại ngày nay phần đông người nào cũng có tài. Có cơ hội là làm nên nghiệp lớn.
Nhất là khi nhân loại trở về Cội Nguồn, hội nhập Cội Nguồn liền trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trở về trời. Có người làm đến Vua Trời. Làm đến Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, có cõi nước trời an vui tự tại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s