CHỚ BỎ QUA

CHỚ BỎ QUA

Cội Nguồn Truyền Thống chớ bỏ qua
Gươm thiên trấn quốc, trừ quỷ ma
Còn Nguồn còn Cội, còn Dân Tộc
Mất Nguồn mất Cội, giặc can qua
Yêu nước thương dân, tâm có đạo
Tôn thờ Nguồn Cội, đạo trong Ta
Con thuyền Nam Việt, nào xa lắm
Cội Nguồn chèo lái, đến thăng hoa
Định mệnh do Ta, Ta làm chủ
Mất Nguồn mất Cội, giặc nào tha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s