CHA GIÀU CON CÁI THỪA HƯỞNG

CHA GIÀU CON CÁI THỪA HƯỞNG

Theo Cha theo Mẹ, phải đâu hèn
Hơn được Cội Nguồn, mấy ai chăng
Cha Trời Mẹ Trời, nào phải bở
Cận kề hồn được, cảnh siêu thăng
Khai Thiên Lập Địa, ai là chủ
Về Nguồn thừa kế, ai dám ngăn
Nghịch Thiên rước họa, do làm phản
Muôn kiếp đọa đày, phước tiêu phăng
Cha giàu con cái, vui thừa hưởng
Theo Trời, Trời đãi mãi dư ăn
Cũng tu cũng tiến, nhưng lạc Cội
Tiểu phú do cần, lắm khó khăn
Đại phú do Thiên, nhờ hiếu thuận
Thờ Nguồn thờ Cội, phú quý mãi thăng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s