PHÂN ĐỊNH CHÁNH TÀ

PHÂN ĐỊNH CHÁNH TÀ

Sự đời có Chánh, lẫn có Tà
Trong Tâm có, Phật, Thánh, Quỷ, Ma
Quán sát nơi Tâm, thời rõ tất
Ngộ rồi giác ngộ, trí sáng soi
Không còn lầm lẫn, không dính mắc
Thanh tịnh an vui, tự do Ta
Quỷ Ma tà ác, liền biến mất
Phật, Thánh, Thần, Tiên, có đâu xa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s