CÓ TÀI

CÓ TÀI

Có tài, ra sức cứu nước non
Làm cho Dân Tộc, mãi bình an
Thiên đàng mở rộng, nơi trần tục
Đạo, Đời, chung hiệp, bước xuân sang
Vì dân vì nước, đường phục vụ
Dân giàu nước mạnh, rạng vinh quang
Rồng Tiên chung hiệp, hòa thành một
Sức mạnh bùng lên, dậy nước non
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s