NÉT ĐẸP RẠNG NGỜI

NÉT ĐẸP RẠNG NGỜI

Bận việc non sông, cũng việc nhà
Thành tâm chúc phúc, mãi ngợi ca
Tấm lòng gian khổ, vì non nước
Gieo trồng Thiên Ý, đời nở hoa
Cuộc sống thanh bình, cùng chung bước
Luận đời, luận đạo, luận giác tha
Vì non vì nước, là trên hết
Đẹp đời đẹp đạo, đẹp chúng ta
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s