CÒN CHA CÒN MẸ TỐT TƯƠI MẤT CHA MẤT MẸ LUI CUI MỘT MÌNHCÒN CHA CÒN MẸ VỀ TRỜILẠC CHA LẠC MẸ ĐỌA ĐÀY TRẦM LUÂN

CÒN CHA CÒN MẸ TỐT TƯƠI
MẤT CHA MẤT MẸ LUI CUI MỘT MÌNH
CÒN CHA CÒN MẸ VỀ TRỜI
LẠC CHA LẠC MẸ ĐỌA ĐÀY TRẦM LUÂN

Không ai tốt bằng Cha Mẹ
Không ai thương mình bằng Cha Mẹ
Sao ta khờ dại mà quên Cội Nguồn
Cha Mẹ giàu
Con cái hưởng sự thường
Sao ta khờ dại không nhìn Mẹ Cha
Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ
Trông chờ con dại sớm nương quay đầu
Chỉ cần một thoáng về Nguồn
Đổi đời đổi cả số phần lên mây
Tình thâm mẫu tử xưa nay
Thiêng Liêng gắng bó biết bao thâm tình
Cha Trời nào bỏ con mình
Mẹ Trời nào bỏ khi người hồi quy
Còn Cha còn Mẹ tốt tươi
Mất Cha mất Mẹ lui cui một mình
Còn Cha còn Mẹ về trời
Lạc Cha lạc Mẹ đọa đày trầm luân
Ai ơi mau sớm hồi tâm
Trở về Nguồn Cội theo Cha Mẹ Trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s