ĐỜI NẦY

ĐỜI NẦY

Đời nầy gặp được Chí Tôn
Là do kiếp trước có duyên cùng người
Ơn người khắp cả đất trời
Công ơn cứu thế mở đường thoát siêu
Chí Tôn Thiên Đế tối cao
Lâm phàm dựng nước biết bao đẹp lành
Hùng Vương Quốc Tổ con Trời
Hướng về thành kính đắp bồi công ơn
Mục tiêu vì nước vì non
Vì cơ tận độ ra công độ người
Đời nầy gặp được Ý Trời
Là do ức kiếp Cội Nguồn không xa
Cơ may vào hội Long Hoa
An vui hạnh phúc biết ơn công người
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s