GIEO TRỒNG THỜI ĐƯỢC CÓ ĂN, CÓ ĂN NHỜ ĐƯỢC RA CÔNG GIEO TRỒNG

GIEO TRỒNG THỜI ĐƯỢC CÓ ĂN, CÓ ĂN NHỜ ĐƯỢC RA CÔNG GIEO TRỒNG

Hạt giống Thiên Ý đã gieo trồng, đi vào tồn tại mãi mãi, cho đến tột cùng vị lai, thiện phúc sẽ đến với chúng ta vô lượng kiếp tới. Sự lợi ích gieo trồng Thiên Ý phải nói là không thể nghĩ bàn. Dù cho muôn nghìn kiếp cũng không nói hết. Ra sức truyền Thiên Ý độ người, cũng chính là độ ta. Dù trước kia có tạo nghiệp ác đến đâu, nhờ gieo trồng Thiên Ý tận độ nhân loại, nên nghiệp ác tiêu tan không còn tồn tại trong Tâm Thức chúng ta. Ví như ánh sáng xuất hiện, bóng đêm liền tan biến. Thiên Ý đại phúc xuất hiện, thời tai ương tai họa dần dần biến mất, chấm dứt nghiệp ác trong Tâm chúng ta. Quả phúc lành từ gieo trồng Thiên Ý sẽ kết trái đơm hoa, làm cho cuộc đời chúng ta rực thắm mùa xuân, không còn khổ nữa an vui tự tại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s