CHUNG SỨC- CHUNG LÒNG

CHUNG SỨC- CHUNG LÒNG

Cùng chung sức, vì non vì nước
Cùng chung tay, cứu vớt nhân loài
Trở về thiên giới cõi trời
An vui hạnh phúc không còn tử sanh
Cùng tiến lên, ra công tận độ
Khắp năm châu, Nguồn Cội truyền ra
Địa cầu những trận mưa sa
Cam lồ Thiên Ý thấm qua lòng người
Tay nắm tay, đồng hành vượt khó
Triệu bàn tay, phá đá mở đường
Làm cho đời đạo thông thương
Thiên đàng tại thế ấm no thanh bình
Trang sử mới, Tiên Rồng tỏa sáng
Khắp đất trời, dịu lắng binh đao
Đại Đồng chủ nghĩa đỉnh cao
Công Bằng Bình Đẳng biết bao đẹp lành
Cùng nhau chung sức chung lòng
Cùng nhau xây dựng thiên đàng trần gian
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s